ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 ต.ค. 64 ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนในการเข้ารับตำแหน่งโดยส่วนตัว
เรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ค่ะ ตามที่ท่านผู้อำนวยการ มีกำหนดการม่รับตำแหน่งในวันที่ 28 ต.ค. 2564 เป็นการส่วนตัวนั้น เพื่อความเป็นระเบียบ และสวยงาม ขอให้คณะครู ใส่เสื้อกีฬาสีเขียว ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการในวันที่ 28/10/2564 ที่โรงเรียน เวลา 09.00 น. ค่ะ
ชุดเขียวของโรงเรียน