ปีการศึกษา 2564
มิถุนายน 2564
กรกฏาคม 2564
ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน 2564
  1. ส่งครูย้าย ครูยุทธศาสตร์ ครูนัธทวัฒน์

  2. ทำบุญทอดกฐิน โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 2564

  3. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

  4. อบรมเชิงปฏิบัติการ วPA