ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะครูเพื่อวางแผนในการพัฒนาโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา ประชุมคณะครูเพื่อวางแผนในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้พร้อมต่อการสอนและปรับปรุงอาคารเรียน สถานที่ต่าง ๆ ให้ดูดีและเหมาะแก่การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้พร้อมต่อการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยาตลอดเวลา
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2565,18:18   อ่าน 205 ครั้ง