ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา ปฐมนิเทศนักศึกษาสังเกตการสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา ปฐมนิเทศนักศึกษาสังเกตการสอน ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น พร้อมกับให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานในด้านการสอน การทำงานในโรงเรียนตามหน้าที่และบทบาทของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาสังเกตการสอน เพื่อนำไปปรับใช้ในการเป็นครูในอนาคต
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2565,18:19   อ่าน 225 ครั้ง