ภาพกิจกรรม
การประเมินการตรวจสอบคุณภาพและ ยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เกณฑ์คุณภาพ 3 ดาว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
11 สิงหาคม 2565 ดร.ณัฏฐ์ กันย์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา นำผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา เข้ารับการประเมินการตรวจสอบคุณภาพและ ยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เกณฑ์คุณภาพ 3 ดาว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2565,08:42   อ่าน 174 ครั้ง