ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา เรื่อง การรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์แจ้งการรับวัคซีน Pfizer รอบที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วันพฤหัสบดีที่ 20 ธ.ค. 2564
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 65
แจ้งการับสมัครและรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 64
แจ้งมาตรการในการรับทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน รอบแรก ของภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 64
เปิดลงทะเบียน นักเรียนที่มีความประสงค์กู้เงิน กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 64
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 64
ลงนามปฏิญาณตน งดเหล้าเข้าพรรษา
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 64
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา ประจำเดือนมิถุนายน 2564
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 64
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร 2564
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการพระเมตตาสมเด็จย่าฯ
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 64