กิจกรรมโรงเรียน
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
12 สิงหาคม 2565 ดร.ณัฏฐ์ พชรกันย์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
โดยในการจัดงาน มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นอาทิ การถวายพระพรชัยมงคล การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ การทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล การมอบเกียรติบัตรให้กับคุณแม่ดีเด่นในแต่ละระดับชั้น การแสดงของชมรมนาฏศิลป์ และ ชมรมดนตรี
หลังจากเสร็จพิธี ผู้ร่วมงานได้รับประทานอาหารร่วมกัน โดยได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวันจากชมรมผู้ปกครองในแต่ละชุมชน ทำให้กิจกรรมในวันนี้เต็มไปด้วยความสุข ความรักและความผูกพัน เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน cr: FB ประชาสัมพันธ์ รร.บ้านแม่อุสุวิทยา
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2565,00:00   อ่าน 34 ครั้ง