ประกาศข่าวสารฝ่ายบริหารงานวิชาการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ รองผู้อำนวยการจินตนา กระจาย
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 65
เผยแพร่ผลงานวิชาการ รองผู้อำนวยการเพ็ญศริณ อินตรี
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 65
ปฏิทินปฎิบัติงานวิชาการ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 64
ประกาศ เปิดภาคและรูปแบบการเรียนการสอน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 64
ประกาศ การปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบ On-Hand ฉบับที่ 4
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 64
ประกาศ การปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบ On-Hand ฉบับที่ 3
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 64