ประกาศข่าวสารฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ประกาศโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา เรื่องการรับเงินสนันสนุนค่าใช้จ่าย ในช่วงสถานการณ์โควิท
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 64
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ได้ทุน ปัจจัยพื้นฐานยากจน รอบแรก ของภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 64