ประกาศข่าวสารฝ่ายบริหารงานบุคคล
ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีครูที่ได้ย้ายกลับภูมินำเนา (อ่าน 403) 08 พ.ย. 64
แจ้งเลขบันทึกข้อความ ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติ​งาน​ของ​ข้าราชการ​ครูฯ (อ่าน 267) 11 ก.ย. 64