กิจกรรมโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าเเละหมอกควัน (เพื่อเรา เพื่อโลก pm 2.5 ภัยร้ายใกล้ตัวคุณ)
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 66
การแข่งขันกรีฑา กีฬาสีภายใน แม่อุสุเกมส์ 2565
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 65
การนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2/2565
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 65
ทำบุญขึ้นอาคารเรียนและเปิดป้ายโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 65
การประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 65
การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 65
มอบทุนการศึกษา โดย อนันต์ ไมค์ทองคำ 6 และ ทีมงาน
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 65
การประเมินการตรวจสอบคุณภาพและ ยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เกณฑ์คุณภาพ 3 ดาว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 65
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 65
โครงการแก้ไขปัญหาเด็กอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 65
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 65
การอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 65
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 65