กิจกรรมโรงเรียน
การประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 65
การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 65
มอบทุนการศึกษา โดย อนันต์ ไมค์ทองคำ 6 และ ทีมงาน
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 65
การประเมินการตรวจสอบคุณภาพและ ยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เกณฑ์คุณภาพ 3 ดาว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 65
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 65
โครงการแก้ไขปัญหาเด็กอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 65
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 65
การอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 65
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 65