กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวุฒินันท์ จันทร์แก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวเจตสุภา มาน้อย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4
เบอร์โทร : 0931796371
อีเมล์ : jetsupa.m05@gmail.com