ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการอบรมหลักสูตรที่ 2 : กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการจัดประชุมออนไลน์ให้มี ประสิทธิภาพในยุค NEXT Normal (Virtual Classroom and Meeting Guide, Steps and Best Practices in NEXT Normal)
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร.ต.อานนท์ จันทวัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2565,19:38  อ่าน 797 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการอบรมหลักสูตรที่ 3 : มุมมองใหม่ของการบริหารการจัดการศึกษาและการพัฒนาทักษะผู้เรียนรู้ สู่การเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลของโลกแห่งศตวรรษที่ 21 "Reimagined Education & Learner for Global Digital Citizenship in 21st Century"
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร.ต.อานนท์ จันทวัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2565,19:36  อ่าน 584 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการหลักสูตรที่ 5 การออกแบบและเลือกอุปกรณ์ Smart & Safety Virtual Classroom ด้วย Microsoft Windows
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร.ต.อานนท์ จันทวัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2565,19:33  อ่าน 480 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการอบรม หลักสูตรที่ 6 : การสร้างสื่อความรู้แบบปฏิสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ Microsoft 365 (Interactive Knowledge Media Development on Learning Experience Platform)
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร.ต.อานนท์ จันทวัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2565,19:30  อ่าน 635 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงายการอบรม อุ่นใจไฟเบอร์ ais
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร.ต.อานนท์ จันทวัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2565,19:26  อ่าน 656 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร.ต.อานนท์ จันทวัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2564,22:33  อ่าน 215 ครั้ง
รายละเอียด..